Sportskytte

Globalt sett är sportskytte en av världens största sporter och i Sverige är det vår sjunde största. Det finns många olika skytte grenar och en mängd olika pistoler och gevär för dessa ändamål. 

Förbundet ISSF (International Shooting Sport Federation) har omkring 50 miljoner medlemmar spridda över 150 länder i världen och räknar man all skytte under en och samma sport är det världens största individuella sporter. Men även när man räknar in lagsporter är det bara fotboll, volleyboll och basket som faktiskt är större. Här i Sverige har vi omkring 180 000 utövare av sportskytte spridd över 8 olika skytteförbund.

Av de olika skyttegrenar som utövas i Sverige är fältskytte nog den största. Detta är skytte med gevär som varierar i avstånd mellan 250 till 700 meter. Det exakta avståndet är ofta okänt och deltagare måste mer eller mindre gissa sig till avståndet. I de flesta fall har gevären diopter som riktmedel, men det finns även tävlingar där man behöver kikarsikten istället. Dessa tävlingar sker dock på längre avstånd än de tidigare nämnda. Den motsvarande grenen inom internationellt skytte är 300 meters avstånd, ofta med 6mm-ammunition.

En av de mest kända formerna av skytte här i Sverige är ju skidskyttet, men det brukar normalt sett inte räknas till skyttesporterna utan till skidsporter. Skidskytte kan dock liknas vid en form av sportskytte man kallar dynamiskt sportskytte. Dessa går helt enkelt ut på att skjuta på flera olika tavlor, och på olika avstånd. Den som träffar alla tavlor på kortast tid vinner.  Här i Sverige har vi till och med ett förbund som specifikt inriktar sig på detta och heter, så klart, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, och har omkring 4 000 medlemmar.

Lerduveskytte är också en väldigt känd form av skytte och något som många provar på utanför organiserat sportskytte. Inom sportskytte är detta något som finns i flera olika former och inom OS utövar man tre av dem: Skeet, Trap och Doubletrap.

Läs mer →